Mu Thiên Sứ Season 6.3
Intro Đua Top Openbeta

ĐUA TOP OPEN BETA

Thời gian sự kiện: 14h ngày 05/04/2020 ~ 24h ngày 15/04/2020

Nhân vật có Cấp Độ cao nhất của từng chủng tộc trong 10 ngày.
 • Đổi giới tính KHÔNG được phép nhận thưởng Event này.
 • Nếu bằng cấp độ sẽ tính theo thời gian đạt cấp độ.

Phù Thủy

• Top 1 : Set Triệu hồn

(Luck + 2 Option tự chọn)

Chiến Binh

• Top 1 : Set Phượng Hoàng

(Luck + 2 Option tự chọn)

Đấu Sĩ

• Top 1 : Set Cuồng Phong

(Luck + 2 Option tự chọn)

Tiên Nữ

• Top 1 : Set Giai Nhân

(Luck + 2 Option tự chọn)

Chúa Tể

• Top 1 : Set Hoàng Kim

(Luck + 2 Option tự chọn)

Thuật Sĩ

• Top 1 : Set Ma Pháp

(Luck + 2 Option tự chọn)

Thiết Binh

• Top 1 : Set Bạch Hổ

(Luck + 2 Option tự chọn)

Thời gian sự kiện: 14h ngày 05/04/2020 ~ 24h ngày 15/04/2020

3 Nhân vật có Cấp Độ cao nhất của tất cả chủng tộc trong 10 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này.
 • Nếu bằng cấp độ sẽ tính theo thời gian đạt cấp độ.
TOP Phần thưởng Số lượng
500.000 Gcoin + 01 Hộp ring, pen 1
400.000 Gcoin + 01 Hộp ring, pen 1
300.000 Gcoin + 01 Hộp ring, pen 1
200.000 Gcoin + 01 Hộp ring, pen 1
100.000 Gcoin + 01 Hộp ring, pen 1

Thời gian sự kiện: 13h ngày 23/02/2020 ~ 24h ngày 05/04/2020

3 Nhân vật có Cấp Độ cao nhất của tất cả chủng tộc trong 5 ngày.
 • Đổi giới tính được phép nhận thưởng Event này.
 • Nếu bằng cấp độ sẽ tính theo thời gian đạt cấp độ.

TOP 1

Cánh cấp 2
- Luck
- Max Op

Theo Top Reset ALL

TOP 2

Cánh cấp 2
- Luck
- MNL

Theo Top Reset ALL

TOP 3

Cánh cấp 2
- Luck

Theo Top Reset ALL

Thời gian sự kiện: 13h ngày 23/02/2020 ~ 24h ngày 08/03/2020

3 Guild có số Level Point cao nhất của trong 15 ngày.
 • Guild phải có từ 20 người trở xuống mới được tính Top.
 • Chỉ có Chủ Guild mới nhận được Danh Hiệu Guild.
 • Phần thưởng Item phát cho Chủ Guild, sau đó tự chia lại cho Guild.
TOP Phần thưởng Danh hiệu
300S + 300B + 300C Đệ Nhất Bang Hội
240S + 240B + 240C Đệ Nhị Bang Hội
180S + 180B + 180C Đệ Tam Bang Hội

Thời gian sự kiện: 14h ngày 05/04/2020 ~ 24h ngày 15/04/2020

Tổng tích lũy thẻ nạp cao nhất trong 15 ngày.
 • Tích nạp được tính tổng từ nạp thẻ cào, chuyển khoản ATM hoặc ví điện tử.
 • Chuyển khoản sẽ được tính thêm 50% giá trị.
 • Tất cả hình thức nạp đều sẽ được thưởng Vòng Quay May Mắn theo mốc.

TOP 1

Cánh cấp 3
- Luck +13
- +1 option tự chọn

Nạp trên 1 triệu

TOP 2

Cánh cấp 3
- Luck
- +1 option tự chọn

Nạp trên 1 triệu

TOP 3

Cánh cấp 3
- +1 option tự chọn

Nạp trên 1 triệu